Kate Moss x Calvin Klein - Neomag.

Kate Moss x Calvin Klein – Neomag.